30 let tradicije

Obvestilo o dejavnostih prevzema

V skladu s pravili Zagrebške borze in v skladu s transparentnim obveščanjem vlagateljev CIAK Grupe, kot tudi drugih udeležencev v poslovnem in finančnem sektorju, CIAK Grupa sporoča, da je družba C.I.A.K. Auto d.o.o.  Hrvaška, 16. aprila 2024 podpisala prevzemno transakcijo dveh podjetij – STAHLGRUBER trgovina d.o.o. Ljubljana in SIM IMPEX Banja Luka d.o.o., člana LKQ Europe.

Transakcija za STAHLGRUBER trgovina d.o.o. Ljubljana (Slovenija) je v celoti zaključena, medtem ko je izvedba posla za podjetje SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka še vedno predmet odobritve pristojnih organov. Zato bodo, ne glede na neodvisnost zunanjih institucij, vsa nadaljnja obvestila za SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka objavljena pravočasno, takoj po odločitvah pristojnih zunanjih institucij.

Podjetje STAHLGRUBER trgovina d.o.o. Ljubljana je eden od neodvisnih distributerjev na poprodajnem trgu avtomobilov (IAM) v Sloveniji, s prometom okoli 12 milijonov EUR prek svojih treh podružnic in portfeljem preko 100.000 referenc. Z izkušeno ekipo, ki jo bo še naprej vodil g. Benjamin Lenart kot predsednik uprave ter poslovno kulturo in poslovnim znanjem, zelo podobnim podjetju C.I.A.K. Auto, pričakujemo, da bomo v celoti izkoristili sinergije in družbi omogočili doseganje še boljših rezultatov v prihodnjih letih kot C.I.A.K. Auto Slovenija, s koriščenjem vseh pozitivnih vidikov podjetja za nadaljnjo krepitev tržnega položaja C.I.A.K. Auta v regiji Adria.

Glede na osnovno dejavnost CIAK Grupe in njeno prisotnost v Slovenij, je podjetje STAHLGRUBER trgovina d.o.o. eden naših (CIAK) naslednjih korakov za konsolidacijo v južni in vzhodni Evropi.

CIAK Grupa želi toplo dobrodošlico novemu podjetju in novim članom ekipe. Veselimo se nadaljnjega skupnega poslovnega razvoja, povezovanja in sinergije na ravni CIAK Grupe.

 

CIAK Grupa d.d.