Close
(0) izdelkov
Nimate izdelkov v košarici.
Izberi kategorijo
  Filters
  Nastavitve
  Išči
  Proizvajalec: K2

  K2 TURBO DFA-39 dodatek

  €13,94 z DDV
  K2 TURBO DFA-39 dodatek

  K2 TURBO DFA-39

  Dodatek DFA-39 je učinkovito sredstvo za izboljšanje hladnega toka oljnih goriv. Upočasnjuje aglomeracijo parafinov in destiliranih olj. Zmanjšuje stopnjo zamašitve hladnih filtrov za gorilne filtre, ki so nameščeni na mesta dodajanja goriva v dizelskih motorjih in kotlih. Aditiv zagotavlja uporabnost goriv do temperature –39C. Preprečuje nastajanje korozije. Primeren za vsa dizelska goriva in kurilna olja. Kompatibilen z aromatskim in alifatskim topilom.

  -Navodila za uporabo:

  1. Dobro pretresemo embalažo.

  2. Odmerimo 0,5L DFA na 600L (zaščita do –39oC). Učinkovit je samo če ga dodajamo gorivu preden le to postane motno (temperatura nad 0C). Najboljše rezultate dosežemo, če ga dodajamo pri skoraj praznem rezervoarju in potem dotočimo gorivo, s tem dosežemo optimalno mešanje.

  3. Hraniti pri temperaturi nad 0C.

  -Vsebina: 500ml

  -Kataloška številka: 66K2T300 

  -Varnost:

  Vsebuje: m-ksilen; Etilbenzen; p-ksilen; o-ksilen

  1. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

  2. H312 + H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju.

  3. H315 Povzroča draženje kože.

  4. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  5. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

  6. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

  7. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

  8. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

  9. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

  10. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

  11. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

   

   

  Napišite svoje mnenje
  • Samo registrirani uporabniki lahko pišejo ocene
  • Slaba
  • Odlično

  K2 TURBO DFA-39

  Dodatek DFA-39 je učinkovito sredstvo za izboljšanje hladnega toka oljnih goriv. Upočasnjuje aglomeracijo parafinov in destiliranih olj. Zmanjšuje stopnjo zamašitve hladnih filtrov za gorilne filtre, ki so nameščeni na mesta dodajanja goriva v dizelskih motorjih in kotlih. Aditiv zagotavlja uporabnost goriv do temperature –39C. Preprečuje nastajanje korozije. Primeren za vsa dizelska goriva in kurilna olja. Kompatibilen z aromatskim in alifatskim topilom.

  -Navodila za uporabo:

  1. Dobro pretresemo embalažo.

  2. Odmerimo 0,5L DFA na 600L (zaščita do –39oC). Učinkovit je samo če ga dodajamo gorivu preden le to postane motno (temperatura nad 0C). Najboljše rezultate dosežemo, če ga dodajamo pri skoraj praznem rezervoarju in potem dotočimo gorivo, s tem dosežemo optimalno mešanje.

  3. Hraniti pri temperaturi nad 0C.

  -Vsebina: 500ml

  -Kataloška številka: 66K2T300 

  -Varnost:

  Vsebuje: m-ksilen; Etilbenzen; p-ksilen; o-ksilen

  1. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

  2. H312 + H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju.

  3. H315 Povzroča draženje kože.

  4. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

  5. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

  6. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

  7. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

  8. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

  9. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

  10. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

  11. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.